Lampu Minyak Samaria

Ini adalah replika lampu minyak yang ditemukan pada rumah-rumah di desa Samaria.

Dalam rangka menyambut paskah, GKI Klaten membuat replika lampu ini dengan memesan kepada pengrajin gerabah di Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Lampu minyak ini menggunakan minyak goreng. Sumbunya menggunakan kapas.

Ide pembuatan lampu minyak ini dapat digunakan sebagai alat pengajaran di Sekolah Minggu. Misalnya untuk bercerita tentang perumpamaan Gadis yang Bijaksana dan Gadis yang Bodoh.

Lampu minyak juga dapat digunakan untuk melukiskan:
1. Firman Allah.
Mazm 119:105

2. Kemuliaan Kristus.
Dan 10:6; Wahy 1:14

3. Segala Karunia Roh Kudus.
Wahy 4:5

4. Keselamatan dari Allah.
Kej 15:17; Yes 62:1

5. Pimpinan Allah.
2Sam 22:29; Mazm 18:29

6. Kemuliaan kerub.
Yeh 1:13

7. Roh Manusia.
Ams 20:27

8. Hamba-hamba Allah.
Yoh 5:35

9. Para pemimpin yang bijaksana.
2Sam 21:17

11. Hukuman-hukuman yang berat.
Wahy 8:10

11. Keturunan ahli waris.
1Raj 11:36; 15:4

12. (Dipadamkan) kebinasaan orang fasik.
Ayub 18:5,6

13. (Dipadamkan) kebinasaan orang yang mengutuki ibu atau
ayahnya. Ams 20:20

Leave a Reply